Publicerad den

Biografier från Årsböcker

Manliga årsföreningar har varit populärt och startades redan 1866 genom bildandet av föreningen ”1816 års män”.
Visionen var att alla män som fyllde 50 år under året skulle gå med i motsvarande årsförening.

Syftet med en årsförening är enligt de ursprungliga stadgarna beskrivet såhär:
Föreningen …. års män, som är opolitisk, har till ändamål att till sällskapligt umgänge sammanföra sina medlemmar samt att i mån av tillgång ekonomiskt stödja dem eller deras familjer.

Från 1890 börjades även ges ut Årsböcker och i dessa återfinns bland annat kortare biografier på medlemmarna. Många med ett nytaget porträtt och därtill kort familjebeskrivning och levnadsbeskrivning för 50 års jubilaren. Vissa medlemmar saknar dock bild.

Tusentals svenska män har under åren varit medlemmar och därmed hamnat i dessa årsböcker.

Här kan man se ett exempel hur en biografi från boken 1895 års män ser ut.

exempel på biografi ur årsboken 1895 års män i ord och bild

Från Anverket kan du beställa kontroll och utdrag från årsböckerna från 1895, 1897 och 1898.
Om du har någon manlig person i din släkt som du är nyfiken på om han finns med i Årsföreningen ska du vid beställningen ange fullständigt namn och födelsedatum (helst personnr).
Om det finns risk för förväxling kommer du bli tillfrågad att komplettera med mer uppgifter.

Du betalar för själva frågan och eftersökningen oavsett om personen finns med i boken eller ej. Du får resultatet på din förfrågan levererat som svar i e-post.

Vill du beställa kontroll av person i dessa böcker så beställer du via webshopen. Glöm inte att vara noga med namn och födelsedatum, gärna även födelseort, vid beställningen.


Publicerad den

Privat utbildning

Enskild utbildning i Släktforskning

Att släktforska är kul, spännande och intressant. En hobby som många fastnar för och älskar!

Men förutom viljan att släktforska, så krävs det framförallt kunskap, tid och ork. Det bästa sättet att lära sig släktforska på är att gå kurser och läsa facklitteratur i ämnet. Vanligtvis väljer folk att gå kurser i form av t.ex studiecirklar.

Men alla tycker inte om att sitta i grupp och lyssna på teorilektioner där det finns begränsat utrymme för frågor och svar kring ens egen forskning och den egna släkten. Alla tycker heller inte om att ”ta för sig” och konkurrera med andra kursdeltagare om hjälp och tid att få sina frågor besvarade eller möjlighet att få något mer utförligt förklarat. Rädsla att ”känna sig dum” eller kanske tvärtom att man tycker att andra ställer ”dumma frågor” som gör att man själv inte tycker kursen blir tillräckligt avancerad, gör att många känner sig otillfredsställda efter genomgången kurs eller studiecirkel.

Jag erbjuder dig ett alternativ till studiecirklarna och självstudierna! Du får en heldag med mig som personlig lärare, coach och mentor.

Du får möjlighet att lära dig i din egen takt och vi jobbar aktivt med att släktforska i din släkt. Detta är en väldigt praktiskt inriktad utbildningsform där du vid slutet av dagen har lärt dig mycket om hur man släktforskar och redan bör ha kommit en bra bit på vägen med din egen forskning.

Utbildningen hålls med fördel i ditt eget hem. Målsättningen är att du efter avklarad utbildning ska kunna fortsätta släktforska på egen hand.

Inga förkunskaper krävs, men du måste ha egen dator med Internetanslutning. Vi går igenom grunderna och sätter sen igång direkt med forskandet. Du har möjlighet att ställa alla frågor du vill och du kommer få möjlighet att titta på de verktyg som finns tillgängliga för att kunna släktforska.

Det här är ju även en mycket lämplig kurs för dig som redan har kommit igång med din forskning, men kanske kört fast eller bara vill få hjälp att komma vidare.

En heldag (6 fulla arbetstimmar) med mig som privatlärare i släktforskning kostar visserligen lite mer än att gå en normal studiecirkel, men fördelarna är många och du kan även låta en kompis vara med om ni vill dela på kostnaden (men ni bör absolut inte vara fler än två totalt för att kunna få ut mesta möjliga av dagen).

Om utbildningen hålls inom Trosa kommun, så tillkommer inga resekostnader. Annars tillkommer ett tilläggskostnad (per kilometer) räknat från Trosa kommungräns. (se Prislista)

Pga praktiska skäl så kan jag bara genomföra denna typ av utbildning inom ett överskådligt avstånd från Trosa kommun, dvs framförallt i Stockholms- och Södermanlands län. Kontakta mig gärna för mer info.

Privat Utbildning

Publicerad den

Biografier

En biografi är en redogörelse för en persons liv framställd av någon annan. Om framställningen är gjord av personen själv kallas den självbiografi eller memoarer. Ordet biografi kommer ifrån grekiskans biographi´a, av bi´os ’liv’ och gra´phō ’skriva’.

De uppgifter som ingår i ett Anverk är ganska grundläggande och presenteras på ett enkelt och kortfattat sätt (se exempel längre ner). Vill du komplettera ditt Anverk och få en mer livfull, fylligare och personlig presentation som dessutom inkluderar fler detaljer och händelser, t.ex personens syskon och samtliga barn, flyttningar osv, då är det en biografi du ska beställa.

En biografi beställer du efter att Anverket är färdigt!

För alla personer som ingår i ett Anverk och som i huvudsak levt sitt liv före år 1900, har du alltså möjlighet att beställa en enskild Biografi. Det är också möjligt att slå samman ett gift pars levnadshistoria till det jag kallar en Parbiografi, dvs istället för två separata enskilda biografier så läggs de ihop.

En biografi skrivs som en kortare historia eller berättelse på 1-2 sidor. Som underlag ligger självklart de fakta som funnits i kyrkböckerna, men berättelsen framförs på ett mer personligt sätt och innehåller även vissa reflektioner, tolkningar och åsikter av författaren, dvs jag, som skriver biografin.

En Biografi från Anverket baseras på uppgifter ur kyrkböckerna;

 • Födelse- och Dopböcker
 • Husförhörslängder
 • Vigselböcker
 • Död- och Begravningsböcker
 • Flyttningslängder

Varje person är ju unik och har sin egen biografi, därför kan ju innehållet variera i det närmaste oändliga, men här kan du se ett exempel på hur en person presenteras, först i Anverket (kompendiet) och hur samma person presenteras i en Biografi;

Skärmbild från kompendium från ett Anverk;

Som synes i detta exempel finns alla de uppgifter som ingår i ett Anverk för att det ska anses vara komplett; Förnamn, Efternamn, Födelseår, Födelsedatum, Födelseförsamling, Vigselår, Vigselförsamling, Dödsår, Dödsdatum och Dödsförsamling. Självklart finns även uppgifter om det barn och partner som ingår i antavlan. Liksom källor till uppgifterna. Dessutom finns i detta fallet även uppgift om yrke, vigseldatum och by/gårdsnamn, vilket presenteras om det finns tillgängligt.

Om vi istället ser samma person presenteras i en Biografi så ser innehållet ut såhär;

BIOGRAFI

Jöns Persson Trygg (1803-1876)

Tisdagen den 18 januari 1803 föds pojken Jöns i byn Sveden i Segersta församling i Hälsingland.

Hans föräldrar är dåvarande drängen, senare bonden, Per Jönsson och hans hustru Anna Nilsdotter.

Jöns är deras första barn och de har gift sig bara några månader tidigare, den 22 oktober 1802.

Onsdagen den 19 januari döps Jöns och faddrar och vittnen vid dopet är; bonden Lars Olofsson och hans hustru ifrån Västtjära och drängen Lars Larsson och pigan Sigrid Larsdotter ifrån Sveden.

I samband med Jöns födelse flyttar familjen inom socknen, från Sveden till Hullsta där Annas föräldrar finns.

I Hullsta kommer Jöns att bli kvar i 22 år, mellan åren 1803 till 1825. Under denna period växer familjen och Jöns får flera syskon;

Kerstin, född 11 augusti 1805

Nils, född 21 september 1808

Sigrid, född 12 september 1812

Per, född 4 juni 1815

Och till sist Lars, som föds 4 augusti 1818

1823 dör fadern i familjen, som då bara är 42 år gammal och detta tycks påverka familjens möjligheter att behålla gården. Jöns som är äldsta son blir nu istället soldat och får soldatnamnet Trygg. Det var ett soldatnamn som använts sedan länge inom socknen och som burits av flera soldater tidigare.

Resten av familjen splittras nu under de närmaste åren då de flesta barnen flyttar vidare till olika ställen. Jöns flyttar 1825 till gården Mårdnäs, där han av någon anledning får jobba några år som dräng i väntan på att han ska få sin militära placering färdig.

1828 blir det tydligen klart att Jöns ska vara soldat och bo på Östra Djupa och han noteras nu som soldat nr 125 och lever där ensam i drygt 13 år, fram till den 31 maj 1841 då han gifter sig med en piga i Mårdnäs med namnet Stina Kajsa Johansdotter. Båda var då 38 år gamla.

Lysningsdatum inför vigsel var söndagarna 16, 23 och 30 maj och vigselnotisen talar om att det är; Soldaten nr 125 vid Kungliga Hälsinglands Regemente, Jöns Trygg vid Djupa och pigan Stina Kajsa Johansdotter på Mårdnäs som gifter sig.

Det noteras inför vigseln;

”Blifvande brudgummen begärde lysning och företedde Compagniechefens tillstånd, såväl som blifvande brudens skriftliga tillstånd af hennes bror såsom giftoman”

Stina Kajsa Johansdotter, var född 1803 i Voxna församling i Hälsingland.

Hon anges i husförhörslängden vara ”deflorerad” och anges även varit anklagad för barnamord av ett tidigare oäkta barn 1839.

Efter vigseln flyttar Stina Kajsa till Jöns bostad i Östra Djupa och knappt sex månader senare, torsdagen den 18 november 1841 föds sonen Per.

Jöns och Stina Kajsa får sen inga fler barn och den lilla familjen lever tillsammans ända fram till år 1862 då sonen Per också väljer den militära karriären, han anges vara ”rekryt nr 109” och lämnar hemmet och flyttar till intilliggande Hanebo församling i Hälsingland.

Någon gång mellan 1851 och 1858 noteras att Jöns pensioneras som soldat.

Jöns och hans hustru Stina Kajsa får ytterligare nästan 15 år tillsammans i Östra Djupa efter att sonen flyttat hemifrån.

Jöns Trygg avlider den 7 oktober 1876. Han var då 72 år gammal och hade bott i Segersta församling hela sitt liv. Som dödsorsak anges; Bensår

Han begravs på Segersta kyrkogård den 15 oktober 1876

Hans hustru lever vidare som änka i drygt 10 år för att sedan avlida 1887.

En Biografi från Anverket levereras som en PDF-fil som du kan ha i din dator och även skriva ut.

Biografier beställs som timbaserat uppdragsforskning och tar normalt 2 timmar för en enskild biografi och 3 timmar för en parbiografi och beställning av biografi kan ske först efter att ditt Anverk är färdigt.

Observera att biografier endast kan beställas för personer som levt i huvudsak före år 1900 och som ingår i ett färdigt Anverk.

En närliggande tjänst heter Utökad personutredning och den omfattar fler källor och kan även beställas för fristående personer och även för personer som levt efter år 1900, dock presenteras den inte på samma sätt som en biografi.

Publicerad den

Utökad personutredning

Det här är en tjänst som som passar när du verkligen vill veta allt som går att få fram om en person ur släkten. Uppgifterna forskas fram ur kyrkböcker, bouppteckning, folkbokföring och i vissa fall även domböcker och andra källor.

Jag forskar i stort sett fram allt som går att finna om personen, från att personen föds tills personen begravs.

Du får veta alla detaljer som kan hittas i kyrkböckerna från att personen föds… föräldrar, dopvittnen, vart personen bott, arbetat och flyttat. Konfirmation, lysningar och giftermål, alla dess barn och självklart om prästen noterat några särskilda detaljer om personen och slutligen när personen dog, ev. dödsorsak och begravning m.m. Även bouppteckning kontrolleras, liksom kontroll av domböcker och liknande om notering om sådant anträffas.

När det gäller soldater så noteras dock endast uppgifter som finns i kyrkböckerna. Om du vill utreda den militära karriären hos en soldat så får detta beställas som ett eget timbaserat forskningsuppdrag.

Beroende på vart i Sverige och vid vilken tidsperiod som personen levde så kan mängden information det går att hitta variera. T.ex blir kyrkböckerna efter år 1900 mycket mer begränsade i sin omfattning. Likaså om det rör uppgifter som är yngre än 70 år så gäller normalt viss sekretess som kan medföra begränsad åtkomst till information.

Eftersom detta kan vara ett ganska omfattande forskningsarbete och beställningar från olika arkivhållare kan komma att göras, så kan en utredning ta flera veckor att färdigställa.

Resultatet redovisas i faktaform och levereras normalt som PDF-filer. Kopior på t.ex bouppteckningar medföljer om sådan finnes.

Baseras primärt på kyrkböcker, mantalslängder, folkbokföring samt bouppteckningar och ev. andra källor (domböcker, klipparkiv, m.m)

En utökad personutredning beställs som en vanlig Timbaserad forskning. Normal tidsåtgång brukar vara mellan 2-4 timmar, men kan variera.

En liknande tjänst är Biografier, där källmaterialet är mer begränsat och som endast kan beställas för person som ingår i ett utforskat Anverk (och att personen levt merparten av sitt liv före år 1900). En biografi redovisas i berättelseform.

Publicerad den

Släktutredning

Hitta hela släkten

En släktutredning kan göras på lite olika sätt, men det vanligaste är att man hittar en huvudperson, kanske släktens grundare, någonstans bakåt i tiden och utifrån den personen så forskar man sedan framåt i tiden, dvs man hittar alla personer som härstammar från huvudpersonen.

Om man tar fram en strikt släktutredning så letar man bara fram alla de ättlingar som bär på samma efternamn, dvs de som föds med det gemensamma släktnamnet. Men vanligt är annars att man väljer att ta fram alla ättlingar från huvudpersonen ända fram till nuvarande tid.

En släktutredning kan bli väldigt omfattande, dels beroende på hur gammal den aktuella släkten är (en del släkter går tillbaka många generationer i tiden) och sen hur stor den är i övrigt. Det var inte ovanligt att man förr fick 10 barn eller mer och det kan till slut generera en stor mängd med människor när man kommer fram till nutid.

Mitt råd för dig som är intresserad av en släktutredning är att starta med en Efternamnsutredning för att först se hur många generationer bakåt släkten sträcker sig. Därefter bestämmer man sig för om man vill utreda släkten enligt den strikta metoden eller om man vill hitta samtliga ättlingar. Fortsättningen får bli en Timbaserad forskning, där man löpande stämmer av resultat och inriktning på forskningen. man kan t.ex välja att leta fram enskilda familjeled ett i taget, eller att jobba på bredden och beta av generation efter generation.

En släktutredning resulterar ofta i en färdig Släktbok som man med fördel kan sprida inom släkten då de flesta som ingår i en släkt är mycket intresserade av att ta del av resultatet. Och det är ju också på detta sätt som många släktutredningar finansieras till stor del, då förhoppningsvis många i släkten är beredda att betala en summa för att få ett exemplar av Släktboken.

Många väljer också att framställa ett släktträd utifrån en släktutredning.

Om du är intresserad av att göra en släktutredning så kontakta mig för vidare information.

Publicerad den

Efternamnsutredning

Efternamnsutredning

Jag kan hjälpa dig som är nyfiken att hitta ursprunget till just ditt efternamn i dina anor. Vem var den förste som bar det och varifrån kommer det?

Historiskt så har vi i Sverige brukat ett namnskick där man automatiskt fick sin fars förnamn (med ändelsen -son eller -dotter) som efternamn.
Om fadern t.ex hette Lars Andersson så fick hans söner heta Larsson i efternamn och döttrarna fick heta Larsdotter. Och så fortsatte man på samma sätt så att när t.ex Lars son, Sven sen fick sin egen son som fick heta Anders, så hette han Svensson i efternamn, osv osv. Detta efternamnsskick kallas också Patronymikon.

Det var först runt slutet av 1800 talet och i början på 1900 talet som man allmänt slutade med detta namnskick och man fick ärva sin fars efternamn. Och det var ungefär vid samma tidpunkt som kvinnor tog sig mannens efternamn vid giftermål. Innan dess hade kvinnorna behållit sitt födelsenamn genom hela livet även då de var gifta. Det man också gjorde runt den här tiden var att göra om alla kvinnors ”dotternamn” till ”sonnamn”. T.ex Karlsdotter blev plötsligt Karlsson i kyrkböcker och mantalslängder…

Som ni säkert förstår fanns det alltså förr en hiskeligt massa Sven Andersson och Lars Larsson osv, men så fanns det också de som tog sig eller fick ett annat efternamn som de ibland bara använde på sig själva, men det hände även att det tagna efternamnet gick vidare till barnen och då hade man plötsligt ett släktnamn som efternamn istället. Släktnamnen var ofta kopplade till orten man bodde på eller så kunde det kanske vara ett soldatnamn som man fick behålla som släktnamn.

Adel, borgare och präster brukade rent allmänt ta sig ett släktnamn. Men även t.ex smeder och andra yrkesgrupper kunde ofta ses bära ett eget släktnamn.
I mitten av 1800-talet så var det många som flyttade in från landet till storstäderna och då var det också mycket vanligt att man tog sig ett nytt släktnamn och valde bort sitt ”son-namn”.

Om vi tittar på dagens efternamnsstatistik så ser ”topp-20” ut såhär:

 1. Johansson
 2. Andersson
 3. Karlsson
 4. Nilsson
 5. Eriksson
 6. Larsson
 7. Olsson  (som egentligen är en förkortad version av Olofsson)
 8. Persson
 9. Svensson
 10. Gustafsson
 11. Pettersson
 12. Jonsson
 13. Jansson (som egentligen är en förkortad version av Johansson)
 14. Hansson
 15. Bengtsson
 16. Jönsson
 17. Lindberg
 18. Jakobsson
 19. Magnusson
 20. Olofsson

Som synes är 19 av 20 efternamn på topplistan s.k ”son-namn”, vilket är en självklar och direkt följd av att vi brukat Patrynomikon (och vi kan också ganska lätt se vad våra vanligaste förnamn på män var…).
På 17:e plats ligger dock ett släktnamn; ”Lindberg”. Man skulle då kunna tro att Lindberg är en väldigt stor och omfattande släkt, men det råkar bara vara så att väldigt många personer genom åren tagit sig namnet Lindberg och de flesta av dessa var helt obesläktade med varandra och fanns över hela Sverige.
Meningen med ett släktnamn var ju egentligen att vara lite unik och med en del släktnamn så är det så att de flesta som bär namnet verkligen kan vara släkt med varandra på något sätt. Men det finns alltså även släktnamn som är ”ovanligt vanliga”, där merparten av bärarna inte är släkt med varandra alls…

Jag kan hjälpa dig som är nyfiken att hitta ursprunget till just ditt efternamn. Vem var den förste som bar det och varifrån kommer det.
Även om du heter Andersson idag, så kan det ju vara kul att se av vem du ärvt just ditt efternamn av.

Den här tjänsten beställs som timbaserad uppdragsforskning och tar normalt mellan 1-2 timmar. Börja gärna med en timme och skulle det visa sig vara ett långt och omfattande släktled kan det behövas lägga på ytterligare tid.

En Efternamnsutredning omfattar att jag letar fram den person som du ärvt ditt efternamn ifrån.
Du får namn och personinformation på alla de anor som nedärvt namnet fram till dig själv (eller den du beställer åt).

Här kan du se ett exempel på en Efternamnsutredning  (PDF-fil).

För varje led anges namn, födelseår- och plats, dödsår- och plats. För att uppgiften ska anses vara komplett måste åtminstone förnamnet och ett årtal och en plats kunna anges, men normalt sett så ser en personuppgift ut t.ex såhär;

Farfar:
Johannes Wong
Född 13/12 1858 i Förslöv, Skåne
Död 31/3 1897 i Barkåkra, Skåne

 

Själva rapporten får du sen skickad som ett PDF-dokument via e-post som du sen kan skriva ut hemma.

Publicerad den

Timbaserad forskning

Timbaserad uppdragsforskning

Släktforskningsuppdrag per timme

För alla typer av släktforskningsuppdrag där de paketerade tjänsterna inte riktigt passar in, så finns det möjlighet att beställa forskning som jag utför på timbasis.

Det är t.ex fullt möjligt att beställa antavlor och annan släktforskning på personer som är födda även på 1600- och 1700 talet (som inte ryms inom pakettjänsten Anverk).

Jag tar mig an de flesta typer av forskningsuppdrag som relaterar till släktforskning; Forskning i Domböcker, Soldatforskning, barnhusbarn och andra typer av utredningar.

När jag forskar på timuppdrag så bestämmer vi innan jag sätter igång hur rapportering ska gå till. Det kan t.ex vara så att man vill ha en rapport efter ett visst antal timmar för att stämma av hur långt jag kommit. Eller kanske man vill sätta en gräns på max antal timmar som får användas osv.

Uppdragen betalas alltid i förskott. Skulle det visa sig att du beställer fler timmar än det behövs så återbetalas självklart kvarstående belopp till dig när uppdraget är slutfört.

Vid mycket omfattande arbeten som kräver många timmars forskning så erhålls automatiskt viss rabattering på timpriset (från 32 timmars utfört arbete och uppåt.)

Publicerad den

Anverk

De flesta är intresserade att få veta mer om sina rötter (anor) och sitt ursprung. Det kan man få genom att utföra en anforskning.

Principen med anforskning är att man börjar utifrån en huvudperson (proband) och sen forskar bakåt i tiden, generation för generation i syfte att hitta och dokumentera huvudpersonens anor generation fr generation bakåt i tiden. Se exempel nedan;

Ett Anverk är en tjänst där det ingår en grundläggande anforskning med ett fast maxpris och är lämpligen själva stommen eller basen i din släktforskning.

Innehållet i ett Anverk består, förutom av själva släktforskningsarbetet, av en antavla och ett tillhörande kompendium med ansedlar, dvs mer detaljerade personuppgifter* på alla personer som ingår i antavlan.

En antavla kallas ibland för ett släktträd och kan se ut på många olika sätt. Titta gärna på Exempel på olika antavlor.

En av de stora fördelarna med att beställa ett Anverk är att du har full koll på kostnaden då varje Anverk har ett fast pris (maxpris). Mer än maxpriset kan det inte kosta och för varje person eller enskild uppgift, som av någon anledning ej går att finna, görs ett relevant prisavdrag och en återbetalning till dig.

Detta innebär att du aldrig behöver betala för mer än det du verkligen får!

I det fasta priset ingår antavlan och kompendiet i digitalt format, dvs som PDF-filer.  Vilket gör det möjligt att själv skriva ut eller lämna till tryckeri för utskrift, plus att man alltid har tillgång till materialet på sin dator.

Anverk beställs från start som ett baspaket med 3 generationer. Därefter kan man valfritt utöka med ytterligare generationer i omgångar.

  • 3-generationers (15 personer)
  • 4-generationers (31 personer)
  • 5-generationers (63 personer)
  • 6-generationers (127 personer)
  • 7-generationers (255 personer)

Det finns av praktiska skäl vissa begränsningar för vilket Anverk man kan beställa beroende på när huvudpersonen (Proband) är född. Det är t.ex inte rimligt att beställa ett 7-generationers Anverk för en person som är född på 1800-talet osv.

Jag har satt några lösa riktlinjer för vilket Anverk man kan beställa, utgående från när huvudpersonen (Proband) är född;

  • 3 generationer -proband bör vara född efter 1819
  • 4 generationer -proband bör vara född efter 1852
  • 5 generationer -proband bör vara född efter 1885
  • 6 generationer -proband bör vara född efter 1918
  • 7 generationer – proband bör vara född efter 1950

Antavlan är möjlig att skriva ut, rama in och sätta upp på väggen och kommer i olika storlekar beroende på vilket Anverk det gäller;

  • 3-generationers Anverk A3 (29,7 x 42,0 cm)
  • 4-generationers Anverk A3 (29,7 x 42,0 cm)
  • 5-generationers Anverk A2 (42,0 x 59,4 cm)
  • 6-generationers Anverk A1 (59,4 x 84,1 cm)
  • 7-generationers Anverk A1 (59,4 x 84,1 cm)

Exempel på olika antavlor

Arbete med Anverk är oftast tidskrävande och det kan även vara kötider, så var ute i god tid om du tänkt ge bort ett Anverk i present osv.

Tips! Ett Anverk är verkligen en perfekt födelsedagspresent för den som fyller 30, 40, 50, 60, 70 , 80 osv.

Självklart är det möjligt att beställa anforskning även om ett Anverk inte passar dina önskemål. Se Timbaserad forskning.

*) Exempel på hur det kan se ut i ett kompendium finns att se i avsnittet gällande Biografier.

*)

”Vilka uppgifter ingår i det kompendium som ingår i ett Anverk?” I kompendiet med ansedlar ingår uppgifter för samtliga personer som ingår i antavlan. De uppgifter som ingår för varje person är följande; * Förnamn * Efternamn * Födelseår * Födelsedatum * Födelseförsamling * Vigselår * Vigselförsamling * Dödsår * Dödsdatum * Dödsförsamling
Samtliga ovanstående uppgifter ska finnas med för att personuppgifterna ska anses vara kompletta. Om det av någon anledning saknas någon av dessa uppgifter så görs relevant prisavdrag.
Giftermål och barn tas endast med rörande personer som ingår i antavlan.
Vill man ha uppgifter om samtliga äktenskap och barn en person kan haft så får man beställa detta som biografier eller utökad personutredning.
Självklart ingår även alla källor till uppgifterna.
Utöver ovanstående så brukar det oftast även ingå uppgifter om detaljerad födelseplats (gård, by, osv), Yrke eller titel om sådan finns, Vigseldatum.”

Publicerad den

DNA-Assistans

DNA-assistans från Anverket och Niklas Lindberg

Släktforskning har enligt tradition baserats på nedskrivna uppgifter i kyrkböcker och andra källor.

Men idag har den tekniska utvecklingen medfört att vi kan ta hjälp av DNA-tester för att spåra och bekräfta vårt ursprung.

Det innebär att vi alla kan använda vårt eget DNA för att använda som komplement i släktforskningen.

Vi kan få hjälp att hitta okända släktingar, att verifiera och bekräfta vårt kända eller förmodade ursprung och hjälpa andra som är intresserade av samma sak.

DNA-tester går att beställa hos olika företag, framförallt i USA. Men det kan vara lite klurigt att välja rätt test, då utbudet är stort.

Innan man beställer ett test bör man klargöra syftet med testet och sen planera vilket test som är mest lämpligt och även vilka personer som är lämpligast att göra testet på.

Sen ska testet beställas och betalas och när det sen är inskickat så får man en rapport som kräver att man är ganska insatt i ämnet för att kunna förstå och använda till fullo.

Utifrån testresultatet ska man sedan kanske komplettera sin släktforskning för att komma vidare.

Allt det här kan du få hjälp med av Trosa Anverk genom att beställa tjänsten DNA-assistans!

Du kan läsa böcker, gå på föreläsningar, ställa frågor på Internetforum och Facebook – Men med tjänsten DNA-Assistans från Anverket så får du tillgång till din egen expert, som du kan fråga personligen – via e-post och telefon, om allt som berör just dig och ditt DNA-test.

Det här är en unik, personlig och mycket flexibel tjänst som passar både den som vill ha hjälp med att administrera sitt DNA-test och den som själv vill bli expert i ämnet!

I tjänsten ingår konsultation och planering inför själva beställningen av testet. Testerna beställer du sedan själv direkt från FTDNA (Oftast har jag även förbeställda test-kit hemma på lager som du kan köpa om du vill ha lite snabbare leverans.)

Du kan om du vill låta Anverket stå som kontaktperson för ditt testresultat, som då hanterar all kommunikation med olika matchningar och administratörer osv. Självklart får du rapport om allt som händer efter överenskommelse.

Du kan få hjälp med att hantera ditt konto och koppla ihop det släktforskningsmaterial (Gedcom-filer osv.) som är relevant för att ditt testresultat ska fungera optimalt.

Du kan få hjälp med verktyg för att få utökade möjligheter till analys och fler matchningsresultat.

Via telefon och e-post får du möjlighet att lära dig både grunderna och specialkunskap inom DNA-genealogin.

Du får självklart hjälp att analysera ditt resultat och ta fram handlingsplan på kompletterande släktforskning som eventuellt behövs eller måste justeras.

Du kan få hjälp att bevaka dina framtida matchningar och veta när ditt testresultat ges ytterligare nya möjligheter, allteftersom den tekniska utvecklingen fortskrider.

Du kan själv flexibelt välja vilka delar du vill ha hjälp med, allt eller endast vissa saker. Du betalar en engångsavgift för tjänsten, men kan dra nytta av den under många år framåt. Du har självklart rätt att själv ta över de uppgifter du känner för med tiden.

Jag blir helt enkelt din personliga DNA-assistent! Perfekt för dig som har fullt upp med annat eller helt enkelt vill ha personlig hjälp av ett proffs!

 Beställ tjänsten DNA-assistans här (observera att DNA-tester inte ingår i tjänsten utan måste beställas separat.)

Anverket har efter ingående studier valt att samarbeta med det ledande företaget Family Tree DNA (FTDNA) och har god kunskap om deras utbud av DNA-tester.

Niklas Lindberg är en av Sveriges ledande experter på DNA-genealogi och därtill den enda professionella konsulten inom DNA-genealogi i Sverige som har varit verksam inom området sedan 2011.

OBS: Det här gäller endast DNA-tester rörande släktforskning och har t.ex inte någon medicinsk koppling. Testerna är heller inte juridiskt giltiga.

Klicka gärna på någon av annonserna för att läsa mer om Family Tree DNAs utbud.