Personsökning 1895 års män

25.00 kr

Ange namn och födelseuppgifter på personen du vill få uppgifter på.
Alla män finns tyvärr inte med i boken. Om den person du efterfrågar finns med så kan uppgifterna variera.

Mer information

Beskrivning

Om du i din släkt har någon svensk man född 1895 som levde 1945, så finns en god chans att han finns med i denna bok.
Här kan du beställa en sökning i boken efter den person du anger och du får en kopia på de uppgifter som återfinns.

Boken Innehåller: En stor andel av Sveriges män födda 1895 som under 1945  fyllde 50 år.

Uppgifter som finns med i boken: Namn, födelseuppgifter, yrke, kort biografi, fritidsintressen m.m. Ofta även en bild (från 1945)

Mer information