Publicerad den

Biografier

En biografi är en redogörelse för en persons liv framställd av någon annan. Om framställningen är gjord av personen själv kallas den självbiografi eller memoarer. Ordet biografi kommer ifrån grekiskans biographi´a, av bi´os ’liv’ och gra´phō ’skriva’.

De uppgifter som ingår i ett Anverk är ganska grundläggande och presenteras på ett enkelt och kortfattat sätt (se exempel längre ner). Vill du komplettera ditt Anverk och få en mer livfull, fylligare och personlig presentation som dessutom inkluderar fler detaljer och händelser, t.ex personens syskon och samtliga barn, flyttningar osv, då är det en biografi du ska beställa.

En biografi beställer du efter att Anverket är färdigt!

För alla personer som ingår i ett Anverk och som i huvudsak levt sitt liv före år 1900, har du alltså möjlighet att beställa en enskild Biografi. Det är också möjligt att slå samman ett gift pars levnadshistoria till det jag kallar en Parbiografi, dvs istället för två separata enskilda biografier så läggs de ihop.

En biografi skrivs som en kortare historia eller berättelse på 1-2 sidor. Som underlag ligger självklart de fakta som funnits i kyrkböckerna, men berättelsen framförs på ett mer personligt sätt och innehåller även vissa reflektioner, tolkningar och åsikter av författaren, dvs jag, som skriver biografin.

En Biografi från Anverket baseras på uppgifter ur kyrkböckerna;

  • Födelse- och Dopböcker
  • Husförhörslängder
  • Vigselböcker
  • Död- och Begravningsböcker
  • Flyttningslängder

Varje person är ju unik och har sin egen biografi, därför kan ju innehållet variera i det närmaste oändliga, men här kan du se ett exempel på hur en person presenteras, först i Anverket (kompendiet) och hur samma person presenteras i en Biografi;

Skärmbild från kompendium från ett Anverk;

Som synes i detta exempel finns alla de uppgifter som ingår i ett Anverk för att det ska anses vara komplett; Förnamn, Efternamn, Födelseår, Födelsedatum, Födelseförsamling, Vigselår, Vigselförsamling, Dödsår, Dödsdatum och Dödsförsamling. Självklart finns även uppgifter om det barn och partner som ingår i antavlan. Liksom källor till uppgifterna. Dessutom finns i detta fallet även uppgift om yrke, vigseldatum och by/gårdsnamn, vilket presenteras om det finns tillgängligt.

Om vi istället ser samma person presenteras i en Biografi så ser innehållet ut såhär;

BIOGRAFI

Jöns Persson Trygg (1803-1876)

Tisdagen den 18 januari 1803 föds pojken Jöns i byn Sveden i Segersta församling i Hälsingland.

Hans föräldrar är dåvarande drängen, senare bonden, Per Jönsson och hans hustru Anna Nilsdotter.

Jöns är deras första barn och de har gift sig bara några månader tidigare, den 22 oktober 1802.

Onsdagen den 19 januari döps Jöns och faddrar och vittnen vid dopet är; bonden Lars Olofsson och hans hustru ifrån Västtjära och drängen Lars Larsson och pigan Sigrid Larsdotter ifrån Sveden.

I samband med Jöns födelse flyttar familjen inom socknen, från Sveden till Hullsta där Annas föräldrar finns.

I Hullsta kommer Jöns att bli kvar i 22 år, mellan åren 1803 till 1825. Under denna period växer familjen och Jöns får flera syskon;

Kerstin, född 11 augusti 1805

Nils, född 21 september 1808

Sigrid, född 12 september 1812

Per, född 4 juni 1815

Och till sist Lars, som föds 4 augusti 1818

1823 dör fadern i familjen, som då bara är 42 år gammal och detta tycks påverka familjens möjligheter att behålla gården. Jöns som är äldsta son blir nu istället soldat och får soldatnamnet Trygg. Det var ett soldatnamn som använts sedan länge inom socknen och som burits av flera soldater tidigare.

Resten av familjen splittras nu under de närmaste åren då de flesta barnen flyttar vidare till olika ställen. Jöns flyttar 1825 till gården Mårdnäs, där han av någon anledning får jobba några år som dräng i väntan på att han ska få sin militära placering färdig.

1828 blir det tydligen klart att Jöns ska vara soldat och bo på Östra Djupa och han noteras nu som soldat nr 125 och lever där ensam i drygt 13 år, fram till den 31 maj 1841 då han gifter sig med en piga i Mårdnäs med namnet Stina Kajsa Johansdotter. Båda var då 38 år gamla.

Lysningsdatum inför vigsel var söndagarna 16, 23 och 30 maj och vigselnotisen talar om att det är; Soldaten nr 125 vid Kungliga Hälsinglands Regemente, Jöns Trygg vid Djupa och pigan Stina Kajsa Johansdotter på Mårdnäs som gifter sig.

Det noteras inför vigseln;

”Blifvande brudgummen begärde lysning och företedde Compagniechefens tillstånd, såväl som blifvande brudens skriftliga tillstånd af hennes bror såsom giftoman”

Stina Kajsa Johansdotter, var född 1803 i Voxna församling i Hälsingland.

Hon anges i husförhörslängden vara ”deflorerad” och anges även varit anklagad för barnamord av ett tidigare oäkta barn 1839.

Efter vigseln flyttar Stina Kajsa till Jöns bostad i Östra Djupa och knappt sex månader senare, torsdagen den 18 november 1841 föds sonen Per.

Jöns och Stina Kajsa får sen inga fler barn och den lilla familjen lever tillsammans ända fram till år 1862 då sonen Per också väljer den militära karriären, han anges vara ”rekryt nr 109” och lämnar hemmet och flyttar till intilliggande Hanebo församling i Hälsingland.

Någon gång mellan 1851 och 1858 noteras att Jöns pensioneras som soldat.

Jöns och hans hustru Stina Kajsa får ytterligare nästan 15 år tillsammans i Östra Djupa efter att sonen flyttat hemifrån.

Jöns Trygg avlider den 7 oktober 1876. Han var då 72 år gammal och hade bott i Segersta församling hela sitt liv. Som dödsorsak anges; Bensår

Han begravs på Segersta kyrkogård den 15 oktober 1876

Hans hustru lever vidare som änka i drygt 10 år för att sedan avlida 1887.

En Biografi från Anverket levereras som en PDF-fil som du kan ha i din dator och även skriva ut.

Biografier beställs som timbaserat uppdragsforskning och tar normalt 2 timmar för en enskild biografi och 3 timmar för en parbiografi och beställning av biografi kan ske först efter att ditt Anverk är färdigt.

Observera att biografier endast kan beställas för personer som levt i huvudsak före år 1900 och som ingår i ett färdigt Anverk.

En närliggande tjänst heter Utökad personutredning och den omfattar fler källor och kan även beställas för fristående personer och även för personer som levt efter år 1900, dock presenteras den inte på samma sätt som en biografi.