Publicerad

Timbaserad forskning

Timbaserad uppdragsforskning

 

Släktforskningsuppdrag per timme

För alla typer av släktforskningsuppdrag där de paketerade tjänsterna inte riktigt passar in, så finns det möjlighet att beställa forskning som jag utför på timbasis.

Det är t.ex fullt möjligt att beställa antavlor och annan släktforskning på personer som är födda även på 1600- och 1700 talet (som inte ryms inom pakettjänsten Anverk).

 

Jag tar mig an de flesta typer av forskningsuppdrag som relaterar till släktforskning; Forskning i Domböcker, Soldatforskning, barnhusbarn och andra typer av utredningar.

 

När jag forskar på timuppdrag så bestämmer vi innan jag sätter igång hur rapportering ska gå till. Det kan t.ex vara så att man vill ha en rapport efter ett visst antal timmar för att stämma av hur långt jag kommit. Eller kanske man vill sätta en gräns på max antal timmar som får användas osv.

Uppdrag som begränsas till max en (1) timme betalas alltid i förskott.

Kostnaden för timbaserade släktforskningsuppdrag hittar du i aktuell Prislista.

 

Vid mycket omfattande arbeten som kräver många timmars forskning så erhålls viss rabattering på timpriset (från 20 timmars utfört arbete och uppåt.)