Publicerad den

Utökad personutredning

Det här är en tjänst som som passar när du verkligen vill veta allt som går att få fram om en person ur släkten. Uppgifterna forskas fram ur kyrkböcker, bouppteckning, folkbokföring och i vissa fall även domböcker och andra källor.

Jag forskar i stort sett fram allt som går att finna om personen, från att personen föds tills personen begravs.

Du får veta alla detaljer som kan hittas i kyrkböckerna från att personen föds… föräldrar, dopvittnen, vart personen bott, arbetat och flyttat. Konfirmation, lysningar och giftermål, alla dess barn och självklart om prästen noterat några särskilda detaljer om personen och slutligen när personen dog, ev. dödsorsak och begravning m.m. Även bouppteckning kontrolleras, liksom kontroll av domböcker och liknande om notering om sådant anträffas.

När det gäller soldater så noteras dock endast uppgifter som finns i kyrkböckerna. Om du vill utreda den militära karriären hos en soldat så får detta beställas som ett eget timbaserat forskningsuppdrag.

Beroende på vart i Sverige och vid vilken tidsperiod som personen levde så kan mängden information det går att hitta variera. T.ex blir kyrkböckerna efter år 1900 mycket mer begränsade i sin omfattning. Likaså om det rör uppgifter som är yngre än 70 år så gäller normalt viss sekretess som kan medföra begränsad åtkomst till information.

Eftersom detta kan vara ett ganska omfattande forskningsarbete och beställningar från olika arkivhållare kan komma att göras, så kan en utredning ta flera veckor att färdigställa.

Resultatet redovisas i faktaform och levereras normalt som PDF-filer. Kopior på t.ex bouppteckningar medföljer om sådan finnes.

Baseras primärt på kyrkböcker, mantalslängder, folkbokföring samt bouppteckningar och ev. andra källor (domböcker, klipparkiv, m.m)

En utökad personutredning beställs som en vanlig Timbaserad forskning. Normal tidsåtgång brukar vara mellan 2-4 timmar, men kan variera.

En liknande tjänst är Biografier, där källmaterialet är mer begränsat och som endast kan beställas för person som ingår i ett utforskat Anverk (och att personen levt merparten av sitt liv före år 1900). En biografi redovisas i berättelseform.