Publicerad den

Släktutredning

Hitta hela släkten

En släktutredning kan göras på lite olika sätt, men det vanligaste är att man hittar en huvudperson, kanske släktens grundare, någonstans bakåt i tiden och utifrån den personen så forskar man sedan framåt i tiden, dvs man hittar alla personer som härstammar från huvudpersonen.

Om man tar fram en strikt släktutredning så letar man bara fram alla de ättlingar som bär på samma efternamn, dvs de som föds med det gemensamma släktnamnet. Men vanligt är annars att man väljer att ta fram alla ättlingar från huvudpersonen ända fram till nuvarande tid.

En släktutredning kan bli väldigt omfattande, dels beroende på hur gammal den aktuella släkten är (en del släkter går tillbaka många generationer i tiden) och sen hur stor den är i övrigt. Det var inte ovanligt att man förr fick 10 barn eller mer och det kan till slut generera en stor mängd med människor när man kommer fram till nutid.

Mitt råd för dig som är intresserad av en släktutredning är att starta med en Efternamnsutredning för att först se hur många generationer bakåt släkten sträcker sig. Därefter bestämmer man sig för om man vill utreda släkten enligt den strikta metoden eller om man vill hitta samtliga ättlingar. Fortsättningen får bli en Timbaserad forskning, där man löpande stämmer av resultat och inriktning på forskningen. man kan t.ex välja att leta fram enskilda familjeled ett i taget, eller att jobba på bredden och beta av generation efter generation.

En släktutredning resulterar ofta i en färdig Släktbok som man med fördel kan sprida inom släkten då de flesta som ingår i en släkt är mycket intresserade av att ta del av resultatet. Och det är ju också på detta sätt som många släktutredningar finansieras till stor del, då förhoppningsvis många i släkten är beredda att betala en summa för att få ett exemplar av Släktboken.

Många väljer också att framställa ett släktträd utifrån en släktutredning.

Om du är intresserad av att göra en släktutredning så kontakta mig för vidare information.