Publicerad den

Fader okänd

Det är inte alltför ovanligt att det saknas uppgifter om vem som är fader till ett s.k oäkta barn. (ibland saknas bägge föräldrarna i födelseboken!).

Det finns metoder för att försöka hitta och identifiera den okände fadern. Det gäller då framförallt sökning i alternativa källor och absolut något jag tycker man ska prova innan man ger upp.

Men det beror mycket på vilken tidsperiod och vart i landet barnet hade fötts när det sen kommer till hur stor sannolikheten är att lyckas.

Tyvärr är det ganska låg uppklarningsprocent på framförallt barn födda mellan ca 1860 och fram till 1918.

Att göra en sådan utredning brukar vanligen ta mellan 2-6 timmar och det kan beställas som en Timbaserad forskning.

En del väljer att endast få hjälp med att göra ett litet extra detektivarbete i kyrkböckerna då även det faktiskt kan ge fler ledtrådar att gå vidare på. Ett sådant uppdrag brukar vara på en timme.

Men om man nu trots detta inte får fram något, går det att göra något mer?

Svaret på detta måste bli: JA med de moderna DNA-tester som nu börjar bli tillgängliga!

Trosa Anverk kan alltså vara behjälplig att efterforska och försöka identifiera en ”okänd fader” i tre olika nivåer.

1. Göra en efterforskning i form av ett detektivarbete med fördjupade efterforskningar i tillgängliga kyrkböcker. Oftast en timmes uppdrag.

2. Göra en djupgående forskning i alternativa källor (domböcker, m.m). Oftast ett uppdrag på mellan 2-6 timmar beroende på var och när barnet föddes.

3. Autosomalt genealogiskt DNA-test. Jag kan hjälpa dig med hela processen eller enligt önskemål. Konsultation, planering, inköp av test, administration, resultatanalys, handlingsplan, kontaktperson och uppföljning, m.m. (se DNA-Assistans)