Publicerad den

Hur långt kan man släktforska?

Hur långt bak i tiden kan man släktforska?

Kort svar blir att man med styrkta källor oftast kan komma ner till början av 1700-talet, dvs drygt 300 år. Med lite tur kan man komma något längre.

Vanligast är att man använder kyrkböcker som primär källa för släktforskning. De främsta källorna för släktforskare är födelseböcker, vigselböcker och dödböcker. Men de s.k husförhörslängderna är oerhört värdefulla för att knyta samman och verifiera den informationen och undvika förväxlingar mellan personer osv.

I Sverige finns det ett fåtal kyrkböcker bevarade från tidigt 1600-tal, men majoriteten av kyrkböckerna i våra församlingar börjar i början av 1700-talet.

Det skiljer ganska mycket beroende på vart församlingarna ligger i landet; Skåne t.ex har sällan husförhörslängder som startar tidigare än tidigt 1800-tal. Vissa kyrkor har under åren drabbats av eldsvådor och annat elände som medfört att kyrkböckerna försvunnit…

Så ner till slutet av 1600-talet är det oftast möjligt att släktforska om man har lite tur med att det finns bevarade kyrkböcker. Men det är ibland möjligt att komma ytterligare en tid tillbaka i tiden, men då får man använda andra källor än kyrkböckerna och i och med detta kan forskningen bli något mer spekulativ, eftersom skattelängder, mantalsböcker osv inte är förda med familj- och släktrelationer som syfte.

Bouppteckningar och domböcker (juridiska källor) kan dock vara intressanta då dessa ofta har ganska utförliga noteringar om släktskap, men dessa källor är ofta tidskrävande och chansartade att använda och tyvärr sällan är kompletta.

En annan källa är de militära. Sverige har länge varit ett land som befunnit sig i krig och haft bra bokföring på sina soldater och befäl. Men det är även där ganska tidskrävande arbete att hitta genealogisk information som är användbar i släktforskningen.

Adel, präster och en del framstående släkter kan det finnas en del bevarade medeltida dokument om, som stundtals går att få fram information som sträcker sig ytterligare några hundra år bakåt i tiden.

Den spekulativa släktforskningen bygger ofta på antaganden som inte kan styrkas av annat än indicier, möjliga scenarion eller muntliga berättelser och traditionella antaganden.

Ett Anverk ger dig oftast möjlighet att komma ner till tidigt 1700-tal eller sent 1600-tal. Då är det normalt sett enbart styrkta uppgifter som gäller!

Med hjälp av ditt DNA kan du i viss mån dels få veta mer om ditt djupare ursprung, åtskilliga tusentals år tillbaka i tiden. Och med de moderna autosomala DNA-testerna som tex FamilyFinder  kan man hitta och bekräfta släktskap som ligger normalt sett inom de senaste 300 åren ungefär. Mycket fascinerande!