Anverk -tillägg (generation 6)

11968.00 kr

För dig som vill utöka ditt Anverk med en sjätte generation – ytterligare 64 anor.
Från 62 till 126 anor.
Det här tillägget kräver att du redan har ett Anverk med fem generationer + att proband (startpersonen) är född efter 1918