Anverk -tillägg (generation 7)

23936.00 kr

För dig som vill utöka ditt Anverk med en sjätte generation – ytterligare 128 anor.
Från 126 till 254 anor.
Det här tillägget kräver att du redan har ett Anverk med sex generationer + att proband (startpersonen) är född efter 1950