Anverk -tillägg (generation 5)

5984.00 kr

För dig som vill utöka ditt Anverk med en femte generation – ytterligare 32 anor.
Från 30 till 62 anor.
Det här tillägget kräver att du redan har ett Anverk med fyra generationer + att proband (startpersonen) är född efter 1885.