Publicerad den

Adopterad och nyfiken på sitt biologiska ursprung

Adopterad och nyfiken på sitt biologiska ursprung.

Det är ganska vanligt att man som adopterad blir nyfiken på sitt biologiska ursprung.

Trosa Anverk har hjälpt många adopterade svenskar att hitta sina biologiska rötter.

Anledningarna till en adoption kan ju vara många, ibland ligger ganska tragiska situationer bakom det hela och det kan hända att man inte alltid får en komplett bild av vad som egentligen hände. Man bör vara medveten om detta innan man påbörjar sitt sökande.

Min rekommendation är att helt enkelt börja med att beställa ett 3-generationers Anverk och vara tydlig i beställningen att man är adopterad och söker sitt biologiska ursprung.

Om det sen visar sig att man inte kan få fram en fullständig information ur de vanliga källorna så kan man gå vidare med mer ingående undersökningar i andra källor. En sådan efterforskning kan normalt ta mellan 2-6 timmar i anspråk och beställs då som en Timbaserad forskning.

I undantagsfall går det trots detta inte att identifiera en eller bägge föräldrarna och då återstår framförallt att göra autosomala genealogiska DNA-tester som förhoppningsvis kan ge ledtrådar och information om ditt biologiska ursprung.

Även detta kan Trosa Anverk vara behjälplig med genom hela processen, se DNA-Assistans.