Publicerad den

Släktnamnskontroll

Släktnamnskontroll – för dig som vill byta efternamn

Nuförtiden är det mycket populärt att ta sig ett nytt släktnamn och man har då främst två möjliga vägar att gå.

Dels kan man fantisera ihop ett helt nytt släktnamn, som sedan måste granskas ur ett flertal aspekter för att eventuellt kunna godkännas. Det nya släktnamnet får t.ex inte väcka anstöt, kunna förväxlas med registrerat varumärke osv osv.

En annan variant, som också är populär, är att man får leta fram ett gammalt släktnamn ur sin egen släkt och välja det. Även här finns det regler och krav som man måste följa.

Byte till gammalt släktnamn – Kravet för att byta till ett gammalt släktnamn är att efternamnet ska ha burits i rakt nedstigande led i din släkt i minst två generationer och senast inom fyra generationer räknat från och med dina föräldrar.

OBS! Adopterad person har enbart möjlighet att använda släktnamn från sina juridiska föräldrars släkt och inte de biologiska!

Med andra ord så får du fram en komplett översikt av vilka släktnamn som är möjliga att välja genom att beställa ett Anverk som du sen utökar till 5 generationer, eller  så kan du anlita mig för en Timbaserad forskning.

Utifrån resultatet av ditt Anverk kan du sedan välja ut vilket släktnamn du vill ansöka om. När du bestämt dig kan jag hjälpa dig (timbaserat uppdrag) att ta fram de specifika personuppgifter som du sen behöver för att beställa rätt utdrag ur födelseböcker osv som sen måste bifogas din namnändringsblankett till PRV. Det brukar räcka med en timme för detta.

Ansökan om ändring av efternamn (gammalt släktnamn) görs hos PRV på blankett N2 och du måste bifoga personbevis och utdrag ur födelseböcker som styrker att aktuellt släktnamn har burits och nedärvts enligt reglerna.
OBS! Giltiga, vidimerade utdrag ur födelseböcker måste beställas från Riksarkivet med kostnader enligt deras prislista!