Publicerad den

Vem tror du att du är?

För att veta vem man är måste man känna till sitt ursprung. Vem tror du att DU är…?

Om DU är nyfiken på dina anor, din släkt och ditt ursprung så kan Trosa Anverk hjälpa dig!

Vi känner alla till teveprogrammet; “Vem tror du att du är?” som hjälper kändisar att släktforska och tar fram några historier från deras släkthistoria.

I programmet inriktar man sig oftast på ett fåtal individer av alla personens anor och man drar gärna slutsatser och gör antaganden att det är från dessa personer man har nedärvt någon egenskap.

Ur ett biologiskt och genetiskt perspektiv så är ju självklart en persons samtliga anor lika viktiga. Men ur ett socialt och juridiskt perspektiv så är det ju ofta så att det är en viss gren eller del av släkten som format en till vem man är idag.

Släktforskning använder normalt den genetiska, biologiska kopplingen som grund och nu när DNA-tekniken blivit såpass tillämplig och tillgänglig (och den utvecklas konstant) så börjar det bli verkligt intressant att kartlägga sitt ursprung.

DU som individ är en unik sammansättning av alla dina anors DNA. Man kan säga att DU är resultatet av ca tvåhundratusen års utveckling, där medvetna val och slumpmässiga situationer i dina anors liv har lett fram till att just DU finns just NU!

Helt fantastiskt!

I din DNA har du en ritning eller ett “facit” på vem du är och vilka som har bidragit till att du finns till. Det är inte många som får en möjlighet att skriva in sig i historien eller lämna något permanent efter sig. Men idag har vi alla en möjlighet att lämna ett unikt spår efter oss genom att låta testa vår DNA och kombinera den med vad vi vet om vårt ursprung.

Ditt egna DNA kommer alltid att vara unikt och kopplat till bara dig, men också ge resten av världen en möjlighet att se hur vi alla på ett eller annat sätt hänger ihop…

Om du är intresserad av att hitta dina anor och ditt ursprung så hoppas jag att du också kompletterar din släktforskning med ett bra genealogiskt DNA-test. Helst ett s.k autosomalt test, men gärna kompletterat med ett mer djupgående mt-DNA och/eller Y-test som följer dina anor på det raka mödernet, respektive fädernet.

Trosa Anverk kan hjälpa dig med släktforskningen och även hjälpa dig att välja rätt DNA-test.

Jag samarbetar med Family Tree DNA

Publicerad den

Släktnamnskontroll

Släktnamnskontroll – för dig som vill byta efternamn

Nuförtiden är det mycket populärt att ta sig ett nytt släktnamn och man har då främst två möjliga vägar att gå.

Dels kan man fantisera ihop ett helt nytt släktnamn, som sedan måste granskas ur ett flertal aspekter för att eventuellt kunna godkännas. Det nya släktnamnet får t.ex inte väcka anstöt, kunna förväxlas med registrerat varumärke osv osv.

En annan variant, som också är populär, är att man får leta fram ett gammalt släktnamn ur sin egen släkt och välja det. Även här finns det regler och krav som man måste följa.

Byte till gammalt släktnamn – Kravet för att byta till ett gammalt släktnamn är att efternamnet ska ha burits i rakt nedstigande led i din släkt i minst två generationer och senast inom fyra generationer räknat från och med dina föräldrar.

OBS! Adopterad person har enbart möjlighet att använda släktnamn från sina juridiska föräldrars släkt och inte de biologiska!

Med andra ord så får du fram en komplett översikt av vilka släktnamn som är möjliga att välja genom att beställa ett Anverk som du sen utökar till 5 generationer, eller  så kan du anlita mig för en Timbaserad forskning.

Utifrån resultatet av ditt Anverk kan du sedan välja ut vilket släktnamn du vill ansöka om. När du bestämt dig kan jag hjälpa dig (timbaserat uppdrag) att ta fram de specifika personuppgifter som du sen behöver för att beställa rätt utdrag ur födelseböcker osv som sen måste bifogas din namnändringsblankett till PRV. Det brukar räcka med en timme för detta.

Ansökan om ändring av efternamn (gammalt släktnamn) görs hos PRV på blankett N2 och du måste bifoga personbevis och utdrag ur födelseböcker som styrker att aktuellt släktnamn har burits och nedärvts enligt reglerna.
OBS! Giltiga, vidimerade utdrag ur födelseböcker måste beställas från Riksarkivet med kostnader enligt deras prislista!