Anverk

De flesta är intresserade att få veta mer om sina rötter (anor) och sitt ursprung. Det kan man få genom att utföra en anforskning.

Principen med anforskning är att man börjar utifrån en huvudperson (proband) och sen forskar bakåt i tiden, generation för generation i syfte att hitta och dokumentera huvudpersonens anor.

 

 

Ett Anverk är en tjänst där det ingår en grundläggande anforskning med ett fast maxpris och är lämpligen själva stommen eller basen i din släktforskning.

 

Innehållet i ett Anverk består, förutom av själva släktforskningsarbetet, av en antavla och ett tillhörande kompendium med ansedlar, dvs mer detaljerade personuppgifter* på alla personer som ingår i antavlan.

 

En antavla kallas ibland för ett släktträd och kan se ut på många olika sätt. Titta gärna på Exempel på olika antavlor.

 

En av de stora fördelarna med att beställa ett Anverk är att du har full koll på kostnaden då varje Anverk har ett fast pris (maxpris). Mer än maxpriset kan det inte kosta och för varje person eller enskild uppgift, som av någon anledning ej går att finna, görs ett relevant prisavdrag.

Detta innebär att du aldrig behöver betala för mer än det du verkligen får!

 

I det fasta priset ingår antavlan och kompendiet i digitalt format, dvs som PDF-filer.  Vilket gör det möjligt att själv skriva ut eller lämna till tryckeri för utskrift, plus att man alltid har tillgång till materialet på sin dator.

Om du förutom PDF-flerna vill få antavlan och/eller kompendiet upptryckta i pappersformat så anlitar jag ett tryckeri för tryck och laminering av antavla, liksom tryck och spiralbindning av kompendiet. Då tillkommer kostnader för tryck (se prislista), samt emballage och porto enligt postens prislista.

 

Anverken finns att beställa i fem olika storlekar;

 • 3-generationers (15 personer)
 • 4-generationers (31 personer)
 • 5-generationers (63 personer)
 • 6-generationers (127 personer)
 • 7-generationers (255 personer)

 

Det finns av praktiska skäl vissa begränsningar för vilket Anverk man kan beställa beroende på när huvudpersonen (Proband) är född. Det är t.ex inte rimligt att beställa ett 7-generationers Anverk för en person som är född på 1800-talet osv.

Jag har satt några lösa riktlinjer för vilket Anverk man kan beställa, utgående från när huvudpersonen (Proband) är född;

 • 3 generationer -proband bör vara född efter 1819
 • 4 generationer -proband bör vara född efter 1852
 • 5 generationer -proband bör vara född efter 1885
 • 6 generationer -proband bör vara född efter 1918
 • 7 generationer – proband bör vara född efter 1950


Antavlan är tänkt att ramas in och sättas upp på väggen och kan beställas i olika storlekar beroende på vilket Anverk det gäller;

 • 3-generationers Anverk A3 (29,7 x 42,0 cm)
 • 4-generationers Anverk A3 (29,7 x 42,0 cm)
 • 5-generationers Anverk A2 (42,0 x 59,4 cm)
 • 6-generationers Anverk A1 (59,4 x 84,1 cm)
 • 7-generationers Anverk A1 (59,4 x 84,1 cm)

 

Exempel på olika antavlor

 

Om du väljer att få Antavlan upptryckt (tilläggsbeställning), så är den tryckt på ett kvalitetspapper och med ett bläck av mycket hög kvalitet. Dessutom får du antavlan professionellt laminerad så att din antavla blir skyddad, t.ex mot skador som annars lätt uppstår vid hanteringen av stora pappersark, samt även ett starkt skydd mot fukt och ljus (blekning) osv. Kompendiet är på ungefär lika många sidor som antalet ansedlar och i A4 format (21,0 x 29,7 cm). Ansedlarna är även de tryckta med ett bläck av hög kvalitet och på vitt papper av hög kvalitet. Kompendiet har ett neutralt, hårdare omslag och är spiralbundet för god hållbarhet och för att underlätta vid läsning.

 

Arbete med Anverk påbörjas först efter att beställaren erhållit och betalt en faktura avseende en handpenning på 10 % av maxpriset. När arbetet är slutfört görs en slutbetalning, där handpenning och ev. avdrag är avräknade. Därefter sker leverans. Du kan välja att betala med faktura (bankgiro) eller med bankkort (Payson eller Paypal).

 

Tänk också på att gärna göra din beställning i god tid då det kan förekomma väntetid.

Tips! Ett Anverk är verkligen en perfekt födelsedagspresent för den som fyller 30, 40, 50, 60, 70 , 80 osv.

 

Självklart är det möjligt att beställa anforskning även om ett Anverk inte passar dina önskemål. Se Timbaserad forskning.

 

*) Exempel på hur det kan se ut i ett kompendium finns att se i avsnittet gällande Biografier.

 

*)

"Vilka uppgifter ingår i det kompendium som ingår i ett Anverk?"

I kompendiet med ansedlar ingår uppgifter för samtliga personer som ingår i
antavlan. De uppgifter som ingår för varje person är följande;

  * Förnamn
  * Efternamn
  * Födelseår
  * Födelsedatum
  * Födelseförsamling
  * Vigselår
  * Vigselförsamling
  * Dödsår
  * Dödsdatum
  * Dödsförsamling

Samtliga ovanstående uppgifter ska finnas med för att personuppgifterna ska anses vara kompletta. Om det av någon anledning saknas någon av dessa uppgifter så görs relevant prisavdrag.
Giftermål och barn tas endast med rörande personer som ingår i antavlan.
Vill man ha uppgifter om samtliga äktenskap och barn en person kan haft så får man beställa detta som biografier eller utökad personutredning.
Självklart ingår även alla källor till uppgifterna.
Utöver ovanstående så brukar det oftast även ingå uppgifter om detaljerad födelseplats (gård, by, osv), Yrke eller titel om sådan finns, Vigseldatum."


 

Go to top